ניהול תפעול ואחזקת אתרים
ניהול תפעול ואחזקת אתרים
עיקר פעולתה של חברת מיקדן ניהול ואחזקה הינה ניהול ואחזקת אתרים.
בנושא זה לוקחת על עצמה החברה את מכלול השירותים להם נזקק האתר, משמירה וניקיון עד אחזקת מערכות ותפעולם, מטיפול בנושא ביטוח עד גינון, מקשר עם הרשויות עד גביית דמי ניהול ושכירות.
ניהול האתר על ידי מיקדן פוטר את היזם מטרדות היום יום בתפעול נכסיו, תוך מסירתו לקבוצה שזאת התמחות מנהליה שנים רבות. יחד עם זאת, נשאר בעל הנכס מודע ומעודכן בכל הקורה באתר.
מיקדן מתפעלת האתרים כקבלן עצמאי, מבלי ליצור יחסי עובד מעביד בין היזם ובין מיקדן ובין קבלני המשנה הפועלים באתר.

שרותי הניהול כוללים בעיקר את הנושאים הבאים:

טיפול בלקוח 
לקוח מרוצה הינו היעד המרכזי של מיקדן. בכל אתר ואתר, ממנהל האתר עד מנהלי החברה, כולם עומדים לרשות הלקוח ושמחים לתת שירות כל יום בשנה ובכל שעה.
 
שמירת ערך הנכס 
מתוך הכרה בגודל השקעת היזם, מיקדן מעמידה את כל ניסיונה המצטבר להביא לכך, כי השקעת היזם תניב לאורך זמן רב ככל הניתן פירות תשואה גבוהים.
 
שרותי תעשייה כוללים 
מהיכרותה עם שוק הנדל"ן בעולם, אין מיקדן מצמצמת את פעילותה לשרותי התחזוקה והניהול המקובלים בארץ. מיקדן בנתה סל שירותים נלווים שהופך את השהייה באתר לנעימה יותר, אך גם לזולה וכלכלית יותר.
ניהול משרדים ומתחמי היי-טק
נתח גדול משוק הנכסים המנוהלים ע"י "מיקדן" הינו תחום המשרדים ומשרדי ההייטק. חלקם של בניינים אלו הינם רבי קומות מהגבוהים בארץ, נושא המחייב התמחות מיוחדת בנושא עבודה בגבהים.
 
"למיקדן" מערכת אחזקה מונעת ייחודית המותאמת לצרכי הבניינים השונים. מערכת התחזוקה הממוחשבת של החברה הותאמה לדרישות התקנים המתקדמים ביותר תוך שהיא עונה על דרישות יצרני המערכות השונות.
 
כל בניין זוכה לתיק תפעולי העונה על צרכי הדיירים והבניין.
 
מנהלי האתרים מטעם "מיקדן" הינם בעלי רישיונות והתמחות מקצועית רבת שנים.
 
לכל אתר לווי ופיקוח מקצועי צמוד בנוסף למנהל האתר, "הצמוד".
 
נפח הפעילות הגדל משנה לשנה של "מיקדן" מוכיח, כי תפיסת העולם שנקבעה עם הקמת החברה "למען הנכס והלקוח" הוכיחה עצמה.